کله پزی بره سفید در چالوس

کله پزی بره سفید در چالوس

کله پزی بره سفید در چالوس

کله پزی بره سفید در چالوس

نوع فعالیت:

حلقوم ,یک عدد حلقوم انتهای زبان گوسفند
پاچه,یک عدد پاچه گوسفند
زبان,یک عدد زبان کامل گوسفند
مغز,کل مغز کله گوسفند

بمدیریت:

کیایی

همراه:

۰۹۳۹۶۸۴۲۰۰۷

آدرس:

مازندران,چالوس,نمک آبرود روبروی پلیس راه

 

 

118ایران بانک اطلاعات مشاغل ایران پاچه حلقوم زبان کل مغز کله گوسفند کله پزی بره سفید در چالوس کله پزی بره سفید در مازندران کله پزی بره سفید در نمک آبرود کیایی مغز نمک آبرود یک عدد پاچه گوسفند یک عدد حلقوم انتهای زبان گوسفند یک عدد زبان کامل گوسفند
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera