فروش ۲محدوده معدنی فلدسپات در شهر بابک

فروش ۲محدوده معدنی فلدسپات در شهر بابک

فروش ۲محدوده معدنی فلدسپات در شهر بابک

فروش ۲محدوده معدنی فلدسپات در شهر بابک

یک محدوده دارای پروانه بهره برداری (با ذخیره بالا)

و ۱محدوده دیگر در مرحله گواهی کشف(ذخیره بالا)

تلفن:

مهران حسن خانی ۰۹۱۳۱۹۹۶۲۳۵

مهندس ابراهیمی ۰۹۱۲۳۱۸۱۵۷۳

(با ذخیره بالا) 118ایران 1محدوده دیگر بابک (منطقه ریگ سفید) بانک اطلاعات مشاغل ایران بهره برداری دارای پروانه در مرحله گواهی کشف(ذخیره بالا) فروش 2محدوده معدنی فروش ۲محدوده معدنی فلدسپات در شهر بابک فلدسپات در شهر مهران حسن خانی مهندس ابراهیمی و یک محدوده
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera