آرشیو برچسب: آزمایشگاه در تبریز

آزمایشگاه آذرآبادگان در تبریز

آزمایشگاه آذرآبادگان در تبریز نوع فعالیت : دکتره زهره بابالو متخصص علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی فلوشیپ از انگلستان استاد دانشگاه ارائه کلیه آزمایشات پزشکی ارائه کلیه تست های تشخیص آزمایشگاهی _ هورمون شناسی آزمایشات تخصصی ایمونولوژی و آلرژی آزمایشات ژنتیک پزشکی تست ناباروری با تکنیک فلوسایتومتری با بهترین تجهیزات آزمایشگاهی روز برای اولین بار در ...

ادامه مطلب »

آزمایشگاه آذرآبادگان در تبریز

آزمایشگاه آذرآبادگان در تبریز نوع فعالیت : دکتره زهره بابالو متخصص علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای تخصصی ایمونولوژی پزشکی فلوشیپ از انگلستان استاد دانشگاه ارائه کلیه آزمایشات پزشکی ارائه کلیه تست های تشخیص آزمایشگاهی _ هورمون شناسی آزمایشات تخصصی ایمونولوژی و آلرژی آزمایشات ژنتیک پزشکی تست ناباروری با تکنیک فلوسایتومتری با بهترین تجهیزات آزمایشگاهی روز برای اولین بار در ...

ادامه مطلب »
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera