کلینیک دامپزشکی دکتر زین الدین در درگز

کلینیک دامپزشکی دکتر زین الدین در درگز

نوع فعالیت:

تصحیح صنعتی سم , تلقیح مصنوعی , همزمان سازی غیر فصلی ,  ابستنی در گوسفند , تشخیص آبستنی در گوسفند , گاو , توسط دستگاه سونوگرافی

ارائه کلیه خدمات مربوط به دام بزرگ ( اسب , گاو , گوسفند , بز)

به مدیریت:

دکتر محمدعلی زین الدین

همراه:

 تلفن:

 آدرس:

خراسان رضوی

118ایران آبستنی در گوسفند اسب بانک اطلاعات مشاغل ایران بز بلوار شهید صیاد شیرازی تشخیص آبستنی در گوسفند تصحیح صنعتی سم تلقیح مصنوعی خراسان رضوی دام بزرگ درگز دستگاه دکتر محمدعلی زین الدین روبروی بانک انصار سونوگرافی کلینیک دامپزشکی دکتر زین الدین در درگز گاو گوسفند همزمان سازی غیر فصلی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera