پیمانکاری تیرچه بلوک بهاره در اصفهان

پیمانکاری تیرچه بلوک بهاره در اصفهان

پیمانکاری تیرچه بلوک بهاره

پیمانکاری تیرچه بلوک بهاره

نوع فعالیت:

تولیدی تیرچه

اجرایی:

-سقف های تیرچه بلوک با مصالح,بدون مصالح

-آرماتوربندی

-شناژ قائم و دیوار برشی

دارای مدرک مهارت قالب بندی آرماتوربندی

مدرک بتن سازی و بتن ریزی (از سازمان فنی و حرفه ای)

بمدیریت:

سید جابر جعفری

همراه:

۰۹۱۳۷۹۰۶۰۸۳

آدرس:

اصفهان,کاشان

118ایران آرماتوربندی اصفهان بانک مشاغل ایران بدون مصالح پیمانکاری تیرچه بلوک بهاره پیمانکاری تیرچه بلوک بهاره در اصفهان پیمانکاری تیرچه بلوک بهاره در کاشان تولیدی تیرچه تیرچه بلوک بهاره در اصفهان تیرچه بلوک بهاره در کاشان سقف های تیرچه بلوک با مصالح سید جابر جعفری شناژ قائم و دیوار کاشان
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera