پلوکبابی امیر در نوشهر

پلوکبابی امیر در نوشهر

پلوکبابی امیر در نوشهر

پلوکبابی امیر در نوشهر

نوع فعالیت:

کیفیت بالا و سرویس دهی مطلوب و طیف متنوع غذاهای منور

با قیمت مناسب

و برخورد محترمانه و صمیمانه با مشتریان

بمدیریت:

رضوانی ,قمی

همراه:

۰۹۱۱۳۹۲۶۹۵۱

۰۹۱۲۲۰۶۰۱۶۴

تلفن:

۰۱۱۵۲۴۴۰۱۲

آدرس:

مازندران,۱۸ کیلومتری نوشهر به سمت نور ملکار سردوربرگردان

 

پلوکبابی امیر پلوکبابی امیر در مازندران پلوکبابی امیر در نوشهر رضوانی قمی کیفیت بالا و سرویس دهی مازندران نوشهر
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera