پزشک عمومی مروارید حاجی رستم

پزشک عمومی مروارید حاجی رستم

پزشک عمومی مروارید حاجی رستم

پزشک عمومی مروارید حاجی رستم

نوع فعالیت:

پزشک عمومی, مانومتری آنورکتال و بیوفیدبک

بیمارستان امام خمینی

بمدیریت:

دکتر مروارید حاجی رستم

تلفن:

۰۲۱۸۸۱۷۰۷۱۱-۱۲

آدرس:

تهران, تهران, شهید بهشتی, ابتدای خیابان مفتح, نبش کوچه ۱۴, کلینیک گوارش بهبود

بیمارستان امام خمینی پزشک عمومی پزشک عمومی در تهران پزشک عمومی مروارید حاجی رستم پزشک عمومی مروارید حاجی رستم در تهران تهران دکتر مروارید حاجی رستم دکتر مروارید حاجی رستم در تهران شهید بهشتی مانومتری آنورکتال و بیوفیدبک
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera