پرداخت آنلاین

بانک پاسارگاد :

شماره کارت

۵۰۲۲-۲۹۱۰-۱۹۷۹-۰۲۹۲

شماره حساب

۱۵۰۴۸۰۰۰۱۰۹۱۰۰۹۳۱

بانک ملت :

شماره کارت

۶۱۰۴-۳۳۷۹-۸۲۵۱-۴۰۷۵

شماره حساب

۴۷۴۸۹۲۰۸۳۶

بنام آریا استیفاء

 

118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera