مرکز شنوایی شناسی نیوشان در گچساران

مرکز شنوایی شناسی نیوشان در گچساران

نوع فعالیت:

سنجش و ارزیابی شنوایی نوزادان , کودکان , بزرگسالان آزمایشات تشخیصی

ساخت و تجویز انواع سمعک های (داخل گوشی , پشت گوشی , نامرئی , هوشمند )

ساخت انواع قالب های ضد آب و ضد صوت

تعمیر و تنظیم سمعک

آزمایشات ABR و OAE

ادیولوژیست:

رضا دانشی

تلفن:

آدرس:

118ایران بزرگسالان پشت گوشی داخل گوشی رضا دانشی سنجش و ارزیابی شنوایی نوزادان کودکان گچ ساران مرکز شنوایی شناسی نیوشان در گچ ساران مرکز شنوایی شناسی نیوشان در گچساران نامرئی هوشمند
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera