شرکت فنی مهندسی آرتیمان گستر گیل در رشت

شرکت فنی مهندسی آرتیمان گستر گیل در رشت

شرکت فنی مهندسی آرتیمان گستر گیل در رشت

شرکت فنی مهندسی آرتیمان گستر گیل در رشت

نوع فعالیت:

مشاوره , طرح , نظارت , اجرا , پیمانکاری کلیه پروژه های عمرانی , نقشه برداری , تفکیک ,  محوطه سازی , UTM نمودن نقشه , دریافت سند ثبتی

بمدیریت:

مسعود احمد پور

امید جعفری پور

فرشاد شکرگزار

علی حبیبی

همراه:

۰۹۱۱۳۳۳۴۰۹۰

۰۹۳۵۵۴۵۰۷۲۲

۰۹۱۱۲۳۳۴۳۵۱

۰۹۱۱۸۳۷۲۵۶۶

ایمیل:

artinangostargil@gmail.com

سایت:

www.artimangostar.com

آدرس:

رشت , رشتیان , علی آباد , میدان هاشمی

شرکت فنی مهندسی آرتیمان گستر گیل در رشت1

شرکت فنی مهندسی آرتیمان گستر گیل در رشت۱

118ایران UTM نمودن نقشه اجرا امید جعفری پور بانک اطلاعات مشاغل ایران پیمانکاری کلیه پروژه های عمرانی تفکیک دریافت سند ثبتی رشت رشتیان شرکت فنی مهندسی آرتیمان گستر گیل در رشت طرح علی آباد علی حبیبی فرشاد شکرگزار محوطه سازی مسعود احمد پور مشاوره میدان هاشمی نظارت نقشه برداری
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera