شرکت خدمات کشاورزی سبزینه در تنکابن

شرکت خدمات کشاورزی سبزینه در تنکابن

شرکت خدمات کشاورزی سبزینه

شرکت خدمات کشاورزی سبزینه

نوع فعالیت:

نمایندگی انحصاری توزیع نهاده های کشاورزی (کلی ,جزئی)

کارشناس ارشد گیاه پزشکی گستر

مشاوره در تهیه انواع نهاده های کشاورزی

سم کود

گلدان,صادرات و واردات گل و گیاهان زینتی

احداث باغات مکانیزه

بمدیریت:

علی اکبر تازه آبادی

همراه:

۰۹۱۱۳۹۱۶۱۷۲

۰۹۱۱۳۹۱۳۷۲۶

فکس و تلفن:

۰۱۱۵۴۳۸۳۰۴۰

آدرس:

مازندران,تنکابن ,ولی آباد بعد از دانشگاه آزادساختمان آیدا(شعبه ۱)

مازندران,تنکابن,ولی آباد,جاده نعمت آباد ,تازه آباد ساختمان تجاری مسکونی سبزینه گستر(شعبه ۲)

118ایران احداث باغات مکانیزه بانک اطلاعات مشاغل ایران سم کود شرکت خدمات کشاورزی در تنکابن شرکت خدمات کشاورزی سبزینه شرکت خدمات کشاورزی سبزینه در تنکابن صادرات و واردات گل و گیاهان زینتی کارشناس ارشد گیاه پزشکی گستر کشاورزی سبزینه در تنکابن گلدان مازندران نمایندگی انحصاری توزیع نهاده های کشاورزی نهالهای کشاورزی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera