شرکت خدماتی مهرتابان خادم در رشت

شرکت خدماتی مهرتابان خادم در رشت

شرکت خدماتی مهرتابان خادم در رشت

شرکت خدماتی مهرتابان خادم در رشت

نوع فعالیت:

نظافت راه پله و پارکینگ, نظافت منزل, مراقبت از کودک, سالمند و بیمار

بمدیریت:

مهندس خلیلی

همراه:

۰۹۱۱۳۳۸۲۳۷۰

۰۹۱۱۶۰۴۷۲۲۰

تلفن:

۰۱۳۲۲۴۰۹۷۳

آدرس:

رشت, خیابان تختی, کوچه شهید رضا فلیحی ۲

118ایران بانک مشاغل ایران رشت شرکت خدماتی در رشت شرکت خدماتی مهرتابان خادم در رشت مراقبت از بیمار مراقبت از سالمند مراقبت از کودک مهندس خلیلی نظافت پارکینگ نظافت راه پله نظافت منزل نظافت منزل در رشت نگهداری از بیمار در رشت نگهداری از کودک در رشت نگهداری سالمند در رشت
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera