شرکت خدماتی بهین پاکساز شهر شمال

شرکت خدماتی بهین پاکساز شهر شمال

شرکت خدماتی بهین پاکساز شهر شمال

شرکت خدماتی بهین پاکساز شهر شمال

نوع فعالیت:

نظافت راه پله و پارکینگ

نظافت منزل

اثاث کشی

مراقبت از سالمند

بمدیریت:

اطمینان

همراه:

۰۹۲۱۴۲۸۸۴۰۴

۰۹۲۱۴۲۷۱۳۶۱

تلفن:

۰۱۳۳۳۵۷۱۳۲۴

آدرس:

گیلان,رشت,بلوار شهید قلی پور خیابان بعثت مسجد هاشمی کوچه هفتم ساختمان یوسفی

118ایران اثاث کشی اطمینان بانک مشاغل ایران رشت شرکت خدماتی بهین پاکساز شهر شمال شرکت خدماتی بهین پاکساز شهر شمال در رشت شرکت خدماتی در رشت شرکت خدماتی در گیلان گیلان مراقبت از سالمند نظافت راه پله و پارکینگ نظافت منزل
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera