سوهان کنجدی بی تا

سوهان کنجدی بی تا

سوهان کنجدی بی تا

سوهان کنجدی بی تا

نوع فعالیت:

تولید شده از بهترین مواد اولیه (به مقدار مورد نیاز از بسته بندی خارج نماینده در تابش نوز آفتاب قرار ندهید)

دارای مجوز تولید و بسته بندی از وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۲۱/۴ – ۱۰۲/۱۴ – ۲-۵۹۹۹

بامدیریت:

قویدل

همراه:

۰۹۱۱۹۸۱۸۲۳۸

۰۹۱۱۹۸۱۸۲۳۹

آدرس:

انزلی, حسن رود,داخل بازارچه ,فروشگاه آبنبات و سوهان کنجدی بیتا

(به مقدار مورد نیاز از بسته بندی خارج نماینده 118ایران 21/4 - 102/14 - 2-5999 از وزارت جهاد کشاورزی به شماره انزلی بانک اطلاعات مشاغل ایران تولید شده از بهترین حسن رود داخل بازارچه دارای مجوز تولید و بسته بندی در تابش نوز آفتاب قرار ندهید) سوهان کنجدی بی تا فروشگاه آبنبات و سوهان کنجدی بیتا قویدل مواد اولیه
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera