سنجش شنوایی و تجویز سمعک قائم در ایلام

سنجش شنوایی و تجویز سمعک قائم در ایلام

نوع فعالیت:

ارزیابی و سنجش شنوایی نوزادان , کودکان , بزرگسالان

ساخت و تجویز سمعک (داخل گوشی , نامرئی , دیجیتال)

ساخت انواع قالب های ضد صوت و ضد آب

تعویض و تعمیر سمعک

انجام آزمایش های الکتروفیزیولوژی (OAE و ABR)

به مدیریت:

امیرعلی خوش خبر

 تلفن:

آدرس:

 

118ایران ارزیابی و سنجش شنوایی نوزادان امیرعلی خوش خبر ایلام بزرگسالان داخل گوشی دیجیتال ساخت و تجویز سمعک سنجش شنوایی و تجویز سمعک قائم در ایلام کودکان نامرئی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera