دکتر مهریار مهرکش در اصفهان

دکتر مهریار مهرکش در اصفهان

دکتر مهریار مهرکش در اصفهان

دکتر مهریار مهرکش در اصفهان

نوع فعالیت:

فوق تخصص کلیه اطفال ( نفرولوژی کودکان )

شنبه ، یکشنبه ، سه شنبه ۱۹ – ۱۶ بیمارستان الزهرا

دوشنبه بیمارستان امام حسین ۱۸-۱۴

بمدیریت:

دکتر مهریار مهرکش

تلفن:

۰۳۱۳-۳۸۶۱۰۰۱

آدرس:

اصفهان , بلوار صفه , بیمارستان الزهرا

اصفهان , بلوار امام خمینی , بیمارستان امام حسین

1118ایران 118ایران اصفهان بانک اطلاعات مشاغل ایران بلوار صفه دکتر مهریار مهرکش دکتر مهریار مهرکش در اصفهان فوق تخصص کلیه اطفال کودکان مترولوژی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera