دکتر مرجان یراقی در زرین شهر

دکتر مرجان یراقی در زرین شهر

دکتر مرجان یراقی در زرین شهر

دکتر مرجان یراقی در زرین شهر

نوع فعالیت:

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی

تشخیص طبی , پاتولوژی , سیتولوژی

ساعت پذیرش: ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰  همه روزه بجزایام تعطیل

 تلفن:

۰۳۱-۵۲۲۳۶۶۰۰

آدرس:

اصفهان , زرین شهر , بلوار شهید باهنر , ابتدای خیابان بهشت , بن بست شهید یوسفی , آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا

118ایران اصفهان بانک اطلاعات مشاغل ایران بانک طالاعات مشاغل ایران پاتولوژی دکتر مرجان یراقی دکتر مرجان یراقی در زرین شهر زرین شهر متخصص متخصص پاتولوژی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera