دکتر اختر آقامحمود در تهران

دکتر اختر آقامحمود در تهران

«به دلیل پرداخت نکردن وجه این آگهی منقضی میباشد»

نوع فعالیت:

جراح و متخصص زنان و زایمان , نازایی

 

 

تشکیل سمینار های پزشکی در اواسط ماه در بیمارستان کسرا و اواخر ماه در بیمارستان طوس تهران

بمدیریت:

دکتر اختر آقامحمود

 همراه:

 

 تلفن:

 

آدرس:

تهرا ن

تهرا ن جراح و متخصص زنان جراح و متخصص زنان و زایمان دکتر اختر آقامحمود دکتر اختر آقامحمود در تهران زایمان و نازایی فروزانفر نازایی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera