تخریب ساختمانی حسینی در شیراز

تخریب ساختمانی حسینی در شیراز

نوع فعالیت:

آماده سازی مسیر لوله های آب برق گاز , آسفالت , بتون کاری , کاشی کاری , تخریب دیوار و ساختمان , کمپرتور برقی , کمپرتور بادی

بامدیریت:

کاظم حسینی

تلفن:

 

آدرس:

 

118ایران آب برق گاز آسفالت آماده سازی مسیر لوله بانک اطلاعات مشاغل ایران بتون کاری پلاک 411 تخریب دیوار تخریب ساختمانی حسینی در شیراز ساختمان شهرک سعدی شیراز فارس کاشی کاری کاظم حسینی کمپرتور بادی کمپرتور برقی کوچه جهانگیر گودگل کنان
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera