بنگاه معاملاتی طبیعت سبز جنگسرا

بنگاه معاملاتی طبیعت سبز جنگسرا

بنگاه معاملاتی طبیعت سبز جنگسرا

بنگاه معاملاتی طبیعت سبز جنگسرا

نوع فعالیت:

خرید , فروش زمین , تفکیک اراضی , کارهای اداری , پیمانکاری و نظارت

بمدیریت:

مجتبی گل محمدی

محسن گل محمدی

همراه:

۰۹۱۱۱۴۳۲۰۹۳ مجتبی

۰۹۱۱۲۴۱۷۷۵۶ محسن

آدرس:

چابکسر , سرولات, روستای جنگسرا

118ایران بانک اطلاعات مشاغل ایران بنگاه معاملاتی طبیعت سبز جنگسرا پیمانکاری و نظارت تفکیک اراضی چابکسر خرید روستای جنگسرا سرولات فروش زمین کارهای اداری مجتبی گل محمدی محسن گل محمدی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera