باربری آباد بار جنوب

باربری آباد بار جنوب

نوع فعالیت:

باربری آبادبار جنوب مجهزترین موسسه حمل ونقل درشهر وشهرستان ها

حمل کالا واثاثیه به تمام نقاط کشور همراه با کامیون های پتو دار مخصوص اثاثیه منزل ادارات صنعتی

ونمایشگاه بیمه تا۲۰میلیون تومان

رایگان میباشد.(بسته بندی،بارچین ،وکارگر باتجربه )(اعتماد.اطمینان.دقت.سرعت

همرا:فرطوسی
باربری آبادبارهیچ شعبه ی دیگری ندارد.

به مدیریت:

فرطوسی

 تلفن:

همراه:

 

آدرس:

اهواز

 

118ایران اثاثیه به تمام نقاط کشور همراه اهواز باربری آباد بار باربری آباد بار در اهواز تجربه جنوب حمل اثاثیه منزل و کالای حمل کالا حمل.ونقل خوزستان درشهر شهرستان.ها فرطوسی مجهزترین.موسسه
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera