آزمایشگاه بوعلی زنجان

آزمایشگاه بوعلی زنجان

آزمایشگاه بوعلی زنجان

آزمایشگاه بوعلی زنجان

نوع فعالیت:

تشخیص طبی, ژنتیک مولکولی, پاتولوژی, پاتولوژی مولکولی ژنتیکی

دکتر کلانتری, هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و متخصص بیوشیمی

دکتر اسدی, هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و متخصص میکروبیولوژی

دکتر غفاری, متخصص پاتولوژی, عضو آکادمی بین الملی پاتولوژیست ها, دارای برد تخصصی پاتولوژی و آزمایشگاه

بمدیریت:

دکتر کلانتری – دکتر اسدی – دکتر غفاری

تلفن:

۰۲۴۳۳۳۳۴۸۱۰

۰۲۴۳۳۳۲۳۰۷۰

۰۲۴۳۳۳۲۹۸۳۳

۰۲۴۳۳۳۶۰۹۲۲

۰۲۴۳۳۳۳۲۴۷۰

سایت:

www.booalizanjan.ir

ایمیل:

booali@mail.com

آدرس:

زنجان, زنجان, خیابان سعدی وسط, روبروی مخابرات , کوی زرنانی, آزمایشگاه بوعلی

آزمایشگاه بوعلی زنجان بالینی پاتولوژی پاتولوژی مولکولی ژنتیکی تشخیص طبی دکتر اسدی دکتر غفاری دکتر کلانتری زنجان عضو آکادمی بین الملی پاتولوژیست ها متخصص بیوشیمی متخصص پاتولوژی متخصص میکروبیولوژی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera