کیش گوشت فارس در کیش

کیش گوشت فارس در کیش

کیش گوشت فارس در کیش

کیش گوشت فارس در کیش

نوع فعالیت:

تولید و بسته بندی و قطعه بندی گوشت و مرغ و انواع مرینت

 

تلفن:

 

۰۹۳۴۷۶۸۱۵۸۳ خانم مهندس نیک

۰۹۳۴۷۶۸۱۷۰۱     مهندس داورپناه

۰۷۶-۴۴۴۵۰۰۵۰-۵۱  شرکت

 

شعبه ۱

۰۷۶-۴۴۴۴۲۳۹۰

۰۹۳۴۷۶۹۹۵۲۸

۰۷۶-۴۴۴۴۰۹۶۰ فکس

شعبه۲

۰۹۳۴۷۶۸۴۵۴۶

۰۷۶-۴۴۴۲۱۵۱۶

شعبه۳

۰۹۳۴۷۶۸۲۸۹۰

۰۷۶-۴۴۴۳۴۵۵۰-۱

شعبه۴

۰۹۳۸۴۵۵۶۵۲۴

۰۹۳۴۷۶۸۷۱۷۰

۰۷۶-۴۴۴۴۳۰۵۱

شعبه۵

۰۹۳۴۷۶۸۹۸۵۷

۰۷۶-۴۴۴۳۳۱۳۵

شعبه۶

۰۹۱۷۸۸۶۴۶۱۲

۰۹۳۴۷۶۸۹۸۵۶

۰۷۶-۴۴۴۳۴۳۴۰-۱

شعبه۷

۰۹۳۴۷۶۸۰۹۵۰

۰۷۶-۴۴۴۲۳۶۰۴

آدرس:

هرمزگان , کیش , فاز سه صنعتی , خیابان فناوری , قطعه A11 , شرکت کیش گوشت فارس (شرکت)

 

هرمزگان , کیش , فاز ۲ صدف , مرکز خرید گلستان , غرفه ۵۶ (شعبه ۱)

 

هرمزگان , کیش , روبروی بازار پانیذ , بازارچه حافظ (شعبه۲)

 

هرمزگان , کیش , فاز خدماتی F , بعد از بازار پارس خلیج , خیابان مریم , غرفه ۲۰۸ (شعبه۳)

 

هرمزگان , کیش , مرکز خرید فاز ۴ صدف , غرفه ۶ (شعبه۴)

 

هرمزگان , کیش , کرمانشاهان , فاز خدماتی نو بنیاد , غرفه ۷ (شعبه۵)

 

هرمزگان , کیش , فاز خدماتی , خیابان خانشیر , جنب بانک مسکن (شعبه۶)

 

هرمزگان , کیش , نمایشگاه و فروشگاه , فرآورده های گوشتی و پروتئینی کیش (شعبه۷)

 

118ایران انواع مرینت بانک اطلاعات مشاغل ایران تولید و بسته بندی خانم نیک داورپناه صمد محمدی قطعه بندی گوشت کیش کیش گوشت فارس در کیش مرغ هرمزگان
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera