موسسه تصویر برداری آراد در لرستان

موسسه تصویر برداری آراد در لرستان

نوع فعالیت:

متخصص رادیولوژی

انواع سونوگرافی های تخصصی , داپلررنگی و چهار بعدی , مامو گرافی , OPG , گرافی های ساده و رنگی دیجیتال

ساعت پذیرش: صبح : ۹ – ۱۲ / عصر ۱۶ – ۲۱

به مدیریت:

دکتر محمدرضا رحیمی فرد

 تلفن:

 

OPG خرم آباد داپلررنگی و چهار بعدی دکتر محمدرضا رحیمی فرد دکتر محمدرضا رحیمی فرد در لرستان لرستان مامو گرافی متخصص رادیولوژی انواع سونوگرافی های تخصصی موسسه تصویر برداری آراد موسسه تصویر برداری آراد در لرستان
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera