مرکز شنوایی سنجی نجوا در تاکستان

مرکز شنوایی سنجی نجوا در تاکستان

نوع فعالیت:

ارزیابی و شنوایی اطفال و بزرگسالان

پذیرش: با تعیین وقت قبلی

ادیولوژیست:

محمود رمضانی

تلفن:

۰۲۸-۳۵۲۴۷۷۷۲

آدرس:

تاکستان , خیابان امام , بین خیابان کافی و توحید  , کوچه بن بست , جنب اداره پست , مرکز شنوایی سنجی نجوا

118ایران ارزیابی و شنوایی ارزیابی و شنوایی اطفال و بزرگسالان بانک مشاغل ایران تاکستان محمود رمضانی مرکز شنوایی سنجی نجوا مرکز شنوایی سنجی نجوا در تاکستان
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera