مرکز توانبخشی سروش در شیراز

مرکز توانبخشی سروش در شیراز

«به دلیل پرداخت نکردن وجه این آگهی منقضی میباشد»

نوع فعالیت:

مرکز آموزش و توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای سروش

شماره نظام پزشکی: گ – ۲۲۵

کارشناس ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان:

مریم وهاب

 تلفن:

 

 سایت:

 

آدرس:

فارس , شیراز

118ایران خانواده و کودک کم شنوا شیراز فارس مرکز آموزش و توانبخشی مرکز توانبخشی سروش در شیراز مریم وهاب ناشنوای سروش
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera