مرکز بهبودی اقامتی میان مدت(کمپ) آوای زندگی پل دختر در لرستان

مرکز بهبودی اقامتی میان مدت(کمپ) آوای زندگی پل دختر در لرستان

نوع فعالیت:

درمان سوء مصرف مواد مخدر و محرک بدون دارو

تحت مراقبت پزشک و روانشناس , کارشناس و مددکار خانواده

زیرنظر بهزیستی استان لرستان

به مدیریت:

داریوش مومنی

تلفن:

 همراه:

 

آدرس:

118ایران پل دختر تحت نظارت پزشک داریوش مومنی درمان سوء مصرف مواد مخدر روانشناس لرستان محرک بدون دارو مرکز اقامتی میان مدت آوای زندگی پل دختر در لرستان
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera