محمدرضا یوسفی کارشناس ارشد گفتار درمانی و درمان اختلالات گفتار و زبان و صدا در یزد

محمدرضا یوسفی کارشناس ارشد گفتار درمانی و درمان اختلالات گفتار و زبان و صدا در یزد

محمدرضا یوسفی کارشناس ارشد گفتار درمانی و درمان اختلالات گفتار و زبان و صدا در یزد

محمدرضا یوسفی کارشناس ارشد گفتار درمانی و درمان اختلالات گفتار و زبان و صدا در یزد

نوع فعالیت:

محمدرضا یوسفی کارشناس ارشد گفتار درمانی و درمان اختلالات گفتار و زبان و صدا

کارشناس ارشد گفتاردرمانی و دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه

ارزیابی و درمان اختلالات گفتار وزبان و صدا

به مدیریت:

محمدرضا یوسفی

 تلفن:

۰۳۵-۳۱۶۵۵۰۵ درمانگاه بیمارستان

۰۳۵-۶۲۱۰۰۱۱-۱۵ درمانگاه بیمارستان

۰۳۵-۳۶۲۴۴۱۰۱ کلینیک بهار

 همراه:

۰۹۱۳۱۵۶۶۶۲۴

آدرس:

یزد , خیابان امام خمینی , درمانگاه بیمارستان حضرت سیدالشهدا

118ایران ارزیابی خیابان امام خمینی دانشجوی دکتری روانشناسی درمان اختلالات گفتار زبان و صدا گفتاردرمانی محمدرضا یوسفی محمدرضا یوسفی کارشناس ارشد گفتار درمانی و درمان اختلالات گفتار و زبان و صدا در یزد محمدرضا یوسفی کارشناس ارشد گفتاردرمان در یزد یزد
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera