لیست شماره بانک های رشت و گیلان

لیست شماره بانک های رشت و گیلان

رديف نام استان نام شهر نام بانک کد شعبه آدرس بانک تلفن عابر بانک اطلاعات بیشتر
1 گیلان رشت شعب بانک ملی 3895 آدرس بانک ملی – رشت -بخش کوچصفهان لولمان پيربت تلفن بانک: 0132-5454142 عابر بانک دارد
2 گیلان رشت شعب بانک ملی 3831 آدرس بانک ملی – رشت خيابان سردار جنگل تلفن بانک: 0132-4622332 عابر بانک دارد
3 گیلان رشت شعب بانک ملی 3771 آدرس بانک ملی – رشت خ 22 بهمن تلفن بانک: عابر بانک ندارد
4 گیلان رشت شعب بانک ملی 3770 آدرس بانک ملی – رشت خيابان دکتر شريعتی پاساژ خوش بين تلفن بانک: 0131-2230062 عابر بانک ندارد
5 گیلان رشت شعب بانک ملی 3768 آدرس بانک ملی – رشت ميدان بزرگ راسته رنگ فروشان تلفن بانک: 0131-2224093 عابر بانک دارد
6 گیلان رشت شعب بانک ملی 3767 آدرس بانک ملی – رشت خيابان امام خمينی تلفن بانک: 0131-2231018 عابر بانک ندارد
7 گیلان رشت شعب بانک ملی 3766 آدرس بانک ملی – رشت خيابان فلسطين -نبش کوچه اقصی تلفن بانک: 0131-8844232 عابر بانک دارد
8 گیلان رشت شعب بانک ملی 3765 آدرس بانک ملی – رشت امام خمينی -ميدان انقلاب اداره ثبت اسناد تلفن بانک: عابر بانک ندارد
9 گیلان رشت شعب بانک ملی 3764 آدرس بانک ملی – رشت بلوار شهيد بهشتی چهارراه قاسميه تلفن بانک: 0131-5539949 عابر بانک دارد
10 گیلان رشت شعب بانک ملی 3763 آدرس بانک ملی – رشت ميدان کوچک خيابان بحرالعلوم جنب مسجد صفی تلفن بانک: 0131-2244543 عابر بانک دارد
11 گیلان رشت شعب بانک ملی 3758 آدرس بانک ملی – رشت ميدان امام حسين تلفن بانک: 0132-4360222 عابر بانک دارد
12 گیلان رشت شعب بانک ملی 3754 آدرس بانک ملی – رشت فلکه کاز بلوار لاکان پل طالشان تلفن بانک: 0131-4247893 عابر بانک دارد
13 گیلان رشت شعب بانک ملی 3750 آدرس بانک ملی – رشت – خمام -دهستان چوکام تلفن بانک: 0132-4352700 عابر بانک ندارد
14 گیلان رشت شعب بانک ملی 3749 آدرس بانک ملی – رشت بلوار معلم روبروي استانداري گيلان تلفن بانک: 0131-2253223 عابر بانک دارد
15 گیلان رشت شعب بانک ملی 3748 آدرس بانک ملی – رشت – فرودگاه تلفن بانک: عابر بانک ندارد
16 گیلان رشت شعب بانک ملی 3747 آدرس بانک ملی – رشت خيابان امام خمينی تلفن بانک: 0132-4226733 عابر بانک دارد
17 گیلان رشت شعب بانک ملی 3746 آدرس بانک ملی – رشت – شاقاجی تلفن بانک: 0132-5744455 عابر بانک دارد
18 گیلان رشت شعب بانک ملی 3745 آدرس بانک ملی – رشت نامجو روبروی درب ورودی دانشگاه علوم پايه تلفن بانک: 0131-3226011 عابر بانک دارد
19 گیلان رشت شعب بانک ملی 3744 آدرس بانک ملی – جاده رشت-تهران بالاتر از پل سفيدرود تلفن بانک: 0132-3223410 عابر بانک دارد
20 گیلان رشت شعب بانک ملی 3743 آدرس بانک ملی – رشت – سنگر تلفن بانک: 0132-5721415 عابر بانک دارد
21 گیلان رشت شعب بانک ملی 3742 آدرس بانک ملی – رشت خيابان احمد گوراب تلفن بانک: 0131-5592949 عابر بانک ندارد
22 گیلان رشت شعب بانک ملی 3741 آدرس بانک ملی – رشت ميدان جانبازان تلفن بانک: 0131-8847030 عابر بانک دارد
23 گیلان رشت شعب بانک ملی 3739 آدرس بانک ملی – رشت بلوار شهيد بهشتی سه راه استقامت تلفن بانک: 0131-5523291 عابر بانک ندارد
24 گیلان رشت شعب بانک ملی 3738 آدرس بانک ملی – رشت خيابان مطهری تلفن بانک: 0132-5222900 عابر بانک دارد
25 گیلان رشت شعب بانک ملی 3737 آدرس بانک ملی – رشت فرودگاه تلفن بانک: 0131-7753392 عابر بانک دارد
26 گیلان رشت شعب بانک ملی 3736 آدرس بانک ملی – رشت جاده رشت-جيرده تلفن بانک: 0132-3442660 عابر بانک ندارد
27 گیلان رشت شعب بانک ملی 3735 آدرس بانک ملی – رشت خيابان لاهيجان اج بيشه تلفن بانک: 0131-8845748 عابر بانک ندارد
28 گیلان رشت شعب بانک ملی 3733 آدرس بانک ملی – رشت خيابان زرجوب تلفن بانک: 0131-3224606 عابر بانک ندارد
29 گیلان رشت شعب بانک ملی 3732 آدرس بانک ملی – رشت خيابان 22بهمن تلفن بانک: 0131-2247832 عابر بانک دارد
30 گیلان رشت شعب بانک ملی 3731 آدرس بانک ملی – رشت فلکه يخسازی بلوار شهيد افتخاری جاده فومن تلفن بانک: 0131-5506666 عابر بانک دارد
31 گیلان رشت شعب بانک ملی 3729 آدرس بانک ملی – رشت شرکت نفت تلفن بانک: 0131-2244631 عابر بانک ندارد
32 گیلان رشت شعب بانک ملی 3728 آدرس بانک ملی – رشت خيابان طالقانی جنب کفش ملی تلفن بانک: 0131-2227966 عابر بانک دارد
33 گیلان رشت شعب بانک ملی 3727 آدرس بانک ملی – رشت خيابان مطهری تلفن بانک: 0131-3230290 عابر بانک دارد
34 گیلان رشت شعب بانک ملی 3726 آدرس بانک ملی – رشت خ طالقانی کوی پيرسرا تلفن بانک: 0131-2254464 عابر بانک دارد
35 گیلان رشت شعب بانک ملی 3725 آدرس بانک ملی – رشت خيابان سعدی روبروی فروشگاه شهر و روستا تلفن بانک: 0131-7231021 عابر بانک دارد
36 گیلان رشت شعب بانک ملی 3724 آدرس بانک ملی – رشت بازار پاساژ خوشبين تلفن بانک: 0131-2229499 عابر بانک دارد
37 گیلان رشت شعب بانک ملی 3723 آدرس بانک ملی – رشت خيابان اعلم الهدی تلفن بانک: 0131-2225310 عابر بانک دارد
38 گیلان رشت شعب بانک ملی 3722 آدرس بانک ملی – رشت خ امام خمينی -نرسيده به ميدان فرهنگ تلفن بانک: 0131-3223093 عابر بانک دارد
39 گیلان رشت شعب بانک ملی 3721 آدرس بانک ملی – رشت خيابان شهدا جنب کارخانه پاستوريزه تلفن بانک: 0131-8851885 عابر بانک دارد
40 گیلان رشت شعب بانک ملی 3720 آدرس بانک ملی – رشت خيابان حافظ جنب سازمان اب تلفن بانک: 0131-3228040 عابر بانک دارد
41 گیلان رشت شعب بانک ملی 3719 آدرس بانک ملی – رشت گلسار بلوار اصلی تلفن بانک: 0131-7220821 عابر بانک دارد
42 گیلان رشت شعب بانک ملی 3718 آدرس بانک ملی – رشت ميدان فرهنگ تلفن بانک: 0131-3232911 عابر بانک دارد
43 گیلان رشت شعب بانک ملی 3717 آدرس بانک ملی – رشت بلوار امام خمينی روبری هتل پرديس تلفن بانک: 0131-6660282 عابر بانک دارد
44 گیلان رشت شعب بانک ملی 3716 آدرس بانک ملی – رشت روبروی بوتان گاز دامپروری سفيدرود تلفن بانک: 0131-6666474 عابر بانک دارد
45 گیلان رشت شعب بانک ملی 3715 آدرس بانک ملی – رشت جمارسرا جنب دانای علی تلفن بانک: 0131-7223580 عابر بانک دارد
46 گیلان رشت شعب بانک ملی 3714 آدرس بانک ملی – رشت خيابان ازادگان تلفن بانک: 0131-3233810 عابر بانک دارد
47 گیلان رشت شعب بانک ملی 3713 آدرس بانک ملی – رشت ساغر يسازان تلفن بانک: 0131-3245940 عابر بانک دارد
48 گیلان رشت شعب بانک ملی 3712 آدرس بانک ملی – رشت خيابان تختی تلفن بانک: 0131-2246141 عابر بانک دارد
49 گیلان رشت شعب بانک ملی 3711 آدرس بانک ملی – رشت بلوار شهيد بهشتی چهارراه دکتر حشمت تلفن بانک: 0131-3232723 عابر بانک دارد
50 گیلان رشت شعب بانک ملی 3710 آدرس بانک ملی – رشت خيابان امام خمينی چهارراه ميکائيل تلفن بانک: 0131-3238871 عابر بانک ندارد
1 2 3 4 5 6
گیلان لیست شماره بانک های رشت و گیلان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

14 + 15 =

bigtheme
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera