لیست شماره بانک های بندر انزلی و گیلان

لیست شماره بانک های بندر انزلی و گیلان

رديف نام استان نام شهر نام بانک کد شعبه آدرس بانک تلفن عابر بانک اطلاعات بیشتر
1 گیلان بندر انزلی شعب بانک ملی 3957 آدرس بانک ملی – بندرانزلی – جاده زيباکنار منطقه ويژه اقتصادی گلشن تلفن بانک: 0182-3282725 عابر بانک دارد
2 گیلان بندر انزلی شعب بانک ملی 3952 آدرس بانک ملی – بندرانزلی – غازيان ميدان گمرک انزلی ساختمان گمرک تلفن بانک: 3228180 عابر بانک ندارد
3 گیلان بندر انزلی شعب بانک پارسیان 2099 آدرس بانک پارسیان – بندرانزلی – خیابان مطهری نرسیده به چهارراه برق تلفن بانک: 0181-4241902 عابر بانک دارد
4 گیلان بندر انزلی شعب بانک توسعه تعاون 3202 آدرس بانک توسعه تعاون – بندرانزلی – خ کاشف شرقی- نرسیده به میدان معلم- روبروی کوچه سی و دوم تلفن بانک: 0181-4213349 نامشخص
5 گیلان بندر انزلی شعب بانک قوامین 334 آدرس بانک قوامین – بندر انزلی – غازيان خيابان آيت ا… طالقاني جنب شركت تايدواتر تلفن بانک: 0181-3230800 نامشخص
6 گیلان بندر انزلی شعب بانک قوامین 332 آدرس بانک قوامین – بندرانزلي ـخيابان استاد مطهري ـروبروي داروخانه هدايت تلفن بانک: 0181-4242704 نامشخص
7 گیلان بندر انزلی شعب بانک کشاورزی 21030 آدرس بانک کشاورزی – بندر انزلي – ميدان امام خميني – خيابان فرهنگ- كد پستي 1715-43145 تلفن بانک: 0181-4242880 نامشخص
8 گیلان بندر انزلی شعب بانک کشاورزی 21020 آدرس بانک کشاورزی – بندرانزلي – خ مطهري جنب سينما گلسرخ تلفن بانک: 0181-4242880 نامشخص
9 گیلان بندر انزلی شعب بانک مسکن 4455 آدرس بانک مسکن – جاده اصلی رشت به انزلی سه راه حسن رود جاده جفرود منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی ایران مجتمع ونوس طبقه همکف غرفه 83 الی 86 -کدپستی 4343111111 تلفن بانک: 0181-3200470 عابر بانک دارد
10 گیلان بندر انزلی شعب بانک مسکن 2529 آدرس بانک مسکن – بندرانزلی خ مطهری روبروی گلزار شهدا جنب پمپ بنزین تلفن بانک: 0181-4240050 عابر بانک دارد
11 گیلان بندر انزلی شعب بانک مسکن 1848 آدرس بانک مسکن – بندر انزلی خ طالقانی تلفن بانک: 0181-3237879 عابر بانک دارد
12 گیلان بندر انزلی شعب بانک مسکن 1169 آدرس بانک مسکن – بندرانزلی خ شهیدمطهری تلفن بانک: 0181-4241883 عابر بانک دارد
13 گیلان بندر انزلی شعب بانک رفاه کارگران 1198 آدرس بانک رفاه کارگران – بندرانزلی غازیان خیابان طالقانی روبروی بانک ملت تلفن بانک: 0181-3226798 عابر بانک دارد
14 گیلان بندر انزلی شعب بانک رفاه کارگران 223 آدرس بانک رفاه کارگران – بندرانزلی میدان امام خمینی تلفن بانک: 0181-4245003 عابر بانک دارد
15 گیلان بندر انزلی شعب بانک تجارت 1505 آدرس بانک تجارت – بندر انزلی – خیابان شهید مطهری – بالاتر از میدان امام خمینی – کدپستی 4313646194 تلفن بانک: 0181-4232601 نامشخص
16 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 4559 آدرس بانک صادرات – انزلي- – جاد رشت به انزلي -كيلومتر5 جاده زيباكنار-منطقه آزادانزلي -مجتمع تجاري ونوس تلفن بانک: 0181-3201520 عابر بانک دارد
17 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 2126 آدرس بانک صادرات – بندرانزلي – ليجاركي ده كيلومتري بندرانزلي تلفن بانک: 0182-2782331 عابر بانک دارد
18 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 713 آدرس بانک صادرات – بندرانزلي – كپورچال 23كيلومتري بندرانزلي تلفن بانک: 0182-2682271 عابر بانک ندارد
19 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 1337 آدرس بانک صادرات – بندرانزلي – خيابان طالقاني تلفن بانک: 0181-3222680 عابر بانک ندارد
20 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 223 آدرس بانک صادرات – بندرانزلي خيابان طالقاني چهارراه امامزاده صالح تلفن بانک: 0181-3236360 عابر بانک دارد
21 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 2009 آدرس بانک صادرات – بندرانزلي – انتهاي خيابان گلستان تلفن بانک: 0181-4242690 عابر بانک دارد
22 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 1250 آدرس بانک صادرات – بندرانزلي – خيابان ميرزاكوچك خان تلفن بانک: 0181-4251510 عابر بانک ندارد
23 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 4352 آدرس بانک صادرات – بندر انزلي -خيابان مطهري تلفن بانک: 0181-4250901 عابر بانک دارد
24 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 712 آدرس بانک صادرات – انزلي خيابان ابوذرغفاري تلفن بانک: 0181-4247002 عابر بانک دارد
25 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 27 آدرس بانک صادرات – انزلي خيابان امام خميني سرپل تلفن بانک: 0181-4245827 عابر بانک دارد
26 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 3005 آدرس بانک صادرات – بندرانزلي غازيان ميدان گمرك تلفن بانک: 0181-3227511 عابر بانک دارد
27 گیلان بندر انزلی شعب بانک صادرات 1107 آدرس بانک صادرات – بندرانزلي – آ بكنارسي وهشت كيلومتري بندرانزلي تلفن بانک: 0182-2773089 عابر بانک ندارد
28 گیلان بندر انزلی شعب بانک تجارت 8822 آدرس بانک تجارت – بندر انزلی خ شهید مطهری روبروی سالن ورزشی انصاری تلفن بانک: 0181-4240806 عابر بانک ندارد
29 گیلان بندر انزلی شعب بانک تجارت 8770 آدرس بانک تجارت – بندر انزلی فلکه گاز روبروی هلال احمر تلفن بانک: 0181-3237070 عابر بانک ندارد
30 گیلان بندر انزلی شعب بانک تجارت 8600 آدرس بانک تجارت – بندر انزلی بخش غازیان تلفن بانک: 0181-31534 عابر بانک دارد
31 گیلان بندر انزلی شعب بانک تجارت 8290 آدرس بانک تجارت – بندر انزلی خ شهید مطهری تلفن بانک: 0181-4244016 عابر بانک دارد
32 گیلان بندر انزلی شعب بانک تجارت 8200 آدرس بانک تجارت – بندر انزلی میدان امام خمینی تلفن بانک: 4249090 -181 عابر بانک دارد
33 گیلان بندر انزلی شعب بانک سپه 878 آدرس بانک سپه – بندر انزلی ، خیابان میرزا کوچک خان تلفن بانک: 0181-4242298 عابر بانک ندارد
34 گیلان بندر انزلی شعب بانک سپه 188 آدرس بانک سپه – بندر انزلی ، خیابان طالقانی تلفن بانک: 0181-3228558 عابر بانک دارد
35 گیلان بندر انزلی شعب بانک سپه 36 آدرس بانک سپه – بندر انزلی ، میدان امام خمینی تلفن بانک: 0181-4245901 عابر بانک دارد
36 گیلان بندر انزلی شعب بانک سپه 2145 آدرس بانک سپه – بندر انزلی ، خیابان استاد مطهری ، روبروی بانک صادرات تلفن بانک: عابر بانک ندارد
37 گیلان بندر انزلی شعب بانک پست بانک 2102784 آدرس بانک پست بانک – بندرانزلی- خیابان مطهری- روبروی خانه معلم تلفن بانک: 4248858 نامشخص
38 گیلان بندر انزلی شعب بانک انصار 2913 آدرس بانک انصار – انزلي-خيابان شهيد مطهري جنب داروخانه دکتر ماشين چي تلفن بانک: 0181-4247610 عابر بانک دارد
39 گیلان بندر انزلی شعب بانک سینا 413 آدرس بانک سینا – بندر انزلی، خیابان شهید مطهری، نرسیده به چهارراه شهدا تلفن بانک: نامشخص
40 گیلان بندر انزلی شعب بانک سینا 209 آدرس بانک سینا – بندر انزلي-خ آيت اله سعيدي- اول بازار تلفن بانک: نامشخص
41 گیلان بندر انزلی شعب بانک ملت 1762 آدرس بانک ملت – بندرانزلی-خیابان شهید مطهری-جنب بازارپردیس تلفن بانک: 0181-4220586 عابر بانک دارد
42 گیلان بندر انزلی شعب بانک ملت 1741 آدرس بانک ملت – بندرانزلی-غازیان-خیابان طالقانی تلفن بانک: 0181-3223201 عابر بانک ندارد
43 گیلان بندر انزلی شعب بانک ملت 1739 آدرس بانک ملت – بندرانزلی-ابتدای بلوار اطباء- جنب ساختمان اداری بنادر و کشتیرانی تلفن بانک: 0181-3227967 عابر بانک دارد
44 گیلان بندر انزلی شعب بانک ملت 1737 آدرس بانک ملت – بندرانزلی – ابتدای خیابان استاد شهیدمطهری – جنب شرکت بیمه ایران تلفن بانک: 0181-23141 عابر بانک دارد
گیلان لیست شماره بانک های بندر انزلی و گیلان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

یک + 20 =

bigtheme
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera