زمینی به مساحت 1200 متر بفروش میرسد

زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر بفروش میرسد

نوع فعالیت:

زمینی به مساحت ۱۲۰۰ متر برجاده , با امتیاز آب , برق , گاز , تلفن

شفت , دهستان چوبر (پده)

قیمت پیشنهادی ۸۰ هزار تومان

 تلفن:

با امتیاز آب برق تلفن زمینی به مساحت 1200 متر برجاده زمینی به مساحت 1200 متر بفروش میرسد فروش گاز
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera