دکتر مهنوش قربان در تهران

دکتر مهنوش قربان در تهران

نوع فعالیت:

شماره پژوهشگری مرکز مطالعات تحقیقات آجا: ۹۴۰۱۰۰۲۴۱۳۵۹

دکترای علوم آزمایشگاهی

متخصص هماتولوژی

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شماره نظام پزشکی: ۵۹۳

به مدیریت:

دکتر مهنوش قربان

آدرس:

118ایران تهران خیابان ولیعصر دکتر مهنوش قربان دکتر مهنوش قربان در تهران علوم آزمایشگاهی متخصص هموتولوژی هموتولوژی
bigtheme
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera