دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتری علوم آزمایشگاهی در تهران

دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتری علوم آزمایشگاهی در تهران

دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتری علوم آزمایشگاهی در تهران

دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتری علوم آزمایشگاهی در تهران

نوع فعالیت:

دکتری علوم آزمایشگاهی و پی . اچ . دی نانو مدیسین و روش های نوین های تشخیص پزشکی , عضو هیئت علمی دانشگاه , گروه نانو سنسور های بیولوژیک

نظام پزشکی: آ – ع ۳۳۷

Dx ls&nano_medicine

White new Diagbotic plans

به مدیریت:

دکتر مهران جلیل زاده افشار

 تلفن:

آدرس:

بیمارستان آزادی , شهریار , آتیه و بهمن

جز هیئت علمی دانشگاه های صنعتی شریف , مرکز تحقیقات استراتژیک پزشکی , دانشگاه پلی تکنیک (صنعتی امیر کبیر)

118ایران بیمارستان آزادی دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتری علوم آزمایشگاهی در تهران دکتری علوم آزمایشگاهی
bigtheme
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera