دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتری علوم آزمایشگاهی در تهران

دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتری علوم آزمایشگاهی در تهران

نوع فعالیت:

دکتری علوم آزمایشگاهی و پی . اچ . دی نانو مدیسین و روش های نوین های تشخیص پزشکی , عضو هیئت علمی دانشگاه , گروه نانو سنسور های بیولوژیک

نظام پزشکی: آ – ع ۳۳۷

Dx ls&nano_medicine

White new Diagbotic plans

به مدیریت:

دکتر مهران جلیل زاده افشار

 تلفن:

آدرس:

 

118ایران بیمارستان آزادی دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتر مهران جلیل زاده افشار دکتری علوم آزمایشگاهی در تهران دکتری علوم آزمایشگاهی
bigtheme
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera