دکتر سیمین آزاد بخش در رشت

دکتر سیمین آزاد بخش در رشت

نوع فعالیت:

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی

اکوکاردیوگرافی قلب جنین

کالرداپلر

سونوهیستروگرافی

هیسترو سالپنژوگرافی

ماموگرافی دیجیتال

انواع رادیولوژی های دیجیتال

نمونه برداری از توده های پستان  با سوزن اتوماتیک

نظام پزشکی:۴۱۵۲۷

پذیرش:

شنبه تا چهارشنبه

صبح ها ۱۳ – ۹

عصرها ۲۰ – ۱۵

تلفن:

آدرس:

118ایران 118ایران بانک مشاغل ایران چهارراه گلسار دکتر سیمین آزاد بخش دکتر سیمین آزاد بخش در رشت رشت گیلان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera