دکتر ستار رحیمی جونقانی در شهرکرد

دکتر ستار رحیمی جونقانی در شهرکرد

دکتر ستار رحیمی جونقانی در شهرکرد

دکتر ستار رحیمی جونقانی در شهرکرد

نوع فعالیت:

پزشک خانواده

ساعت پذیرش: شنبه و یکشنبه صبح و عصر  / صبح ها ۹ الی ۱۴ / عصرها ۱۶ الی ۲۱

دوشنبه عصرها ۱۵ الی ۲۱

سه شنبه عصرها ۱۵ الی ۲۱

چهارشنبه صبح و عصر / صبح ها ۹ الی ۱۴ / عصرها ۱۶ الی ۲۱

به مدیریت:

دکتر ستار رحیمی جونقانی

 تلفن:

۰۳۸-۳۳۲۶۳۸۱۱

آدرس:

شهرکرد , جونقان, خیابان امام حسین , پلاک ۱۶

118ایران پزشک پزشک خانواده جونقان خانواده دکتر ستار رحیمی جونقابی دکتر ستار رحیمی جونقابی در شهرکرد دکتر ستار رحیمی جونقانی در شهرکرد شهرکرد
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera