دکتر بهزاد تن قطاری در تهران

دکتر بهزاد تن قطاری در تهران

نوع فعالیت:

متخصص رادیولوژی

عضو هیئت علمی دانشگاه

سونوگرافی , رادیولوژی , ماموگرافی , پانورکس

پذیرایی: عصرها ساعت ۱۵ الی ۱۹ به جز پنجشنبه ها

تلفن:

آدرس:

 

سونوگرافی , رادیولوژی , ماموگرافی , پانورکس

 

118ایران بانک مشاغل ایران پانورکس تهران خیابان فاطمی دکتر بهزاد تن قطاری دکتر بهزاد تن قطاری در تهران رادیولوژی سونوگرافی ماموگرافی متخصص رادیولوژی متخصص رادیولوژی در تهران
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera