دکتر اسماعیل احمدی در تهران

دکتر اسماعیل احمدی در تهران

به دلیل پرداخت نکردن وجه این آگهی منقضی میباشد

نوع فعالیت:

رادیولوژی ساده و رنگی

پانورکس و دندان

سونوگرافی های واژنیال , تیروئید , شکم , حاملگی و…

طرف قرارداد با  بیمه های تامین اجتماعی , خدمات درمانی , نیروهای مسلح و…

به مدیریت:

دکتر اسماعیل احمدی متخصص رادیولوژی

تلفن:

آدرس:

اسماعیل احمدی پانورکس و دندان تهران تیروئید حاملگی دکتر احمدی دکتر اسماعیل احمدی دکتر اسماعیل احمدی در تهران دکتر اسماعیل احمدی متخصص رادیولوژی رادیولوژی ساده و رنگی رادیولوژی و سونوگرافی امیرآباد در تهران سونوگرافی های واژنیال شکم
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera