دفتر مهندسی ساختمان کومه در تنکابن

دفتر مهندسی ساختمان کومه در تنکابن

دفتر مهندسی ساختمان کومه در تنکابن

دفتر مهندسی ساختمان کومه در تنکابن

نوع فعالیت:

ارائه کلیه ی عملیات نقشه برداری , ارزیابی مساحت , زمین , تفکیک و انجام امور مرتبط با زیر مجموعه , نقشه برداری , پیگیری امور مرتبط با اخذ پروانه ساختمانی و ارایه طرح  , ساختمان مناسب به کارفرما ( متناسب با منطقه) نظارت

بمدیریت:

مهندس مرتضی بهادری

همراه:

۰۹۱۱۳۹۳۷۸۱۷  مهندس بهادری

۰۹۱۱۳۹۳۳۶۰۷ مهندس وحیدخان پور

آدرس:

تنکابن , زنگشا محله , جنب قنادی نازنین

( متناسب با منطقه) 118ایران اخذ پروانه ارائه ارایه طرح ارزیابی مساحت امور انجام امور بانک اطلاعات مشاغل ایران پیگیری تفکیک تنکابن جنب قنادی نازنین دفتر مهندسی ساختمان کومه در تنکابن زمین زنگشا محله ساختمان عملیات نقشه برداری کارفرما مناسب مهندس مرتضی بهادری مهندس وحیدخان پور نظارت نقشه برداری
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera