خدمات توانبخشی کودکان اتیسم در ملایر

خدمات توانبخشی کودکان اتیسم در ملایر

خدمات توانبخشی کودکان اتیسم در ملایر

خدمات توانبخشی کودکان اتیسم در ملایر

نوع فعالیت:

درمان لکنت با استفاده از دستگاه لکنت شکن به منظور افزایش روانی گفتار ارائه دستگاه لکنت شکن به بیماران خدمات توان بخشی کودکان اتیسم

سندروم داون , کودکان با آسیب شنوایی , کودکان و بزرگسالان دارای لکنت , کودکان و بزرگسالان با اختلالات صوت و حجنره

به مدیریت:

حسینی

 تلفن:

۰۹۱۸۸۵۱۰۸۵۶

آدرس:

همدان , شهرستان ملایر , کلینیک گفتار درمانی سینا

118ایران ارائه لکنت شکن تسهیل کننده حسینی خدمات توانبخشی کودکان اتیسم خدمات توانبخشی کودکان اتیسم سینا خدمات توانبخشی کودکان اتیسم سینا در همدان سندروم دان شهرستان ملایر کلینیک لکنت شکن سینا کودکان با آسیب شنوایی کودکان و بزرگسالان با اختلالات صوت و حجنره کودکان و بزرگسالان دارای لکنت لکنت شکن همدان
bigtheme
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera