انتشارات هومان در یزد

انتشارات هومان در یزد

نوع فعالیت:

ناشر کتاب های حقوقی , دانشگاهی , کمک آموزشی , فروش انواع کتاب ها , انجام مراحل آماده سازی (ویرایش , غلط گیری , صفحه آرایی , طراحی جلد)

کتاب و اخذ مجوز و نشر کتاب

به مدیریت:

خانم توکلی فرد

 تلفن:

 

 ایمیل:

 

آدرس:

 

118ایران انتشارات هومان در یزد انجام مراحل آماده سازی خانم توکلی فرد خیابان کاشان دانشگاهی فروش انواع کتاب ها کمک آموزشی ناشر کتاب های حقوقی یزد
118iran
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera